Goed idee? Fonds Samenlevingsinitiatieven!

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Een goed idee verdient steun! Wist u dat het Audercafé, Stichting Break Away Day, de Speelotheek, de groene speeltuin in Berkelwijk, Buurkracht Alandsbeek, de binnentuin van appartementencomplex De Tolgaarde en Ouderen in Beweging allemaal initiatieven zijn die een bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebben ontvangen? In totaal zijn al meer dan 85 initiatieven gehonoreerd en er is budget voor meer goede ideeën.

Dàt is een goed idee!

Heeft u ook een goed idee dat de saamhorigheid in Leusden vergroot, waardoor Leusdenaren elkaar beter leren kennen òf een idee waarmee mantelzorgers worden ondersteund? Denk dan eens aan het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Een aantal voorbeelden van ideeën die zijn gerealiseerd met een bijdrage uit het fonds:

 • Een groene speeltuin in Berkelwijk, de omwonenden zorgen samen voor de aanleg en het onderhoud
 • Stichting Break Away Day, een compleet verzorgd dagje uit voor moeders die thuis de zorg hebben voor een kind met een beperking
 • Audercafé, ontmoetingsplek voor ouders van kinderen met autisme
 • Mamacafé, ontmoetingsplek voor jonge ouders
 • Een kind voor mijn deur, verhalen over de oorlog doorvertellen aan basisschoolkinderen in het kader van 70 jaar bevrijding
 • Modderdag, kinderen het plezier van buiten spelen laten beleven
 • Leusden Jazz – Kids Jazz, kinderen met elkaar muziek laten maken
 • Buurkracht Alandsbeek, een netwerk voor de wijk, gezamenlijk worden diverse activiteiten georganiseerd
 • Tolgaarde Ontmoetingsdag, participerende samenleving stimuleren.
 • Singles café op zondagmiddag in De Moespot

Blij met onze ontmoetingsplek

De binnentuin van appartementencomplex De Tolgaarde is een mooie plek om andere bewoners te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Maar er werd weinig gebruik van gemaakt omdat er geen fijne plek was om even te zitten. Voor een aantal bewoners waaronder Jeanne Kal reden om bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage aan twee bankjes. Jeanne: “Binnen een maand kregen we groen licht en nu hebben we een heerlijke plek om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Als je elkaar vaker spreekt, hoor je het ook als er iets aan de hand is met iemand en kun je helpen door bijvoorbeeld boodschappen mee te nemen of gewoon even te vragen hoe het gaat.”

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

Onderaan de pagina vindt u twee buttons: een voor aanvragen onder de € 1.000 en een voor aanvragen boven € 1.000. Via de button komt u bij een invulformulier waarmee u stap voor stap uw aanvraag kunt indienen.

Aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Toetsingscommissie van het Fonds Samenlevingsinitiatieven aan de hand van de toetsingscriteria (klik hier). Hoe duidelijker uw plan of idee is, des te sneller er over wordt besloten.

Weten wanneer de Toetsingscommissie vergadert?  Bekijk hier het Vergaderschema 2019

Waar moet u rekening meehouden?

Om onnodige teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorwaarden van het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Belangrijke voorwaarden zijn:

 • U moet kunnen aantonen dat het om activiteiten gaat waarvoor niet al een subsidie wordt ontvangen.
 • Het project moet passen binnen de wet- en regelgeving.
 • Aanvragen moeten vooraf worden ingediend. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen. Financiering uit het Fonds voor de kosten van een activiteit is in principe eenmalig. Is het een herhalende activiteit dan kan de bijdrage in delen worden uitgekeerd.
 • Consumptiemiddelen worden niet vergoed.
 • Bij aanvragen boven de € 1.000,- is externe financiering een voorwaarde.
 • Meer voorwaarden leest u in de toetsingscriteria.

Lariks voert het secretariaat voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven.

Tips voor het aanvragen van een financiële bijdrage? Kijk hier!

Is uw idee gerealiseerd met hulp van het Fonds Samenlevingsinitiatieven?

Laat dit zien en gebruik in uw uitingen het logo met daarbij de tekst: Dit project/Deze activiteit is gerealiseerd met een bijdrage van het FondsSamenlevingsinitiatieven. Download hier het logo.