Nieuw Knal Groen is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden

Samen met de voorzitter, secretaris/penningmeester en twee actieve leden zullen deze bestuursleden zich buigen over nieuwe door de Gemeente Leusden aangedragen plannen voor het “groene” Leusden. Plannen worden beoordeeld op  op haalbaarheid c.q mogelijkheid van uitvoering. Indien het Bestuur van mening is, dat een bepaald plan niet realiseerbaar is, wordt dit met de Gemeente besproken. Blijft de Gemeente bij haar standpunt, dan heeft het Bestuur het recht om hierop in beroep te gaan.

Gevraagde vaardigheden en competenties:

Zich kunnen inleven in nieuwe door de gemeente Leusden aangedragen plannen en daarop in overleg adequaat kunnen reageren.

Tijdbesteding:

Afhankelijk van door de gemeente  nieuw in te voeren plannen ca. 2 tot 5 vergaderingen per jaar. Tijdbesteding is moeilijk in te schatten. Op dit moment lopen er slechts 2 projecten, die zeer weinig tijd vergen.

Korte omschrijving van de organisatie:

Onze organisatie heeft geen eigen website. Ik verwijs u hiervoor naar de website van CML Milieu Organisatie Leusden, t.w. www.cmlleusden.nl, waarop u  veel informatie van onze St.NKG aantreft.

Onze organisatie bestaat thans uit:

Corri Verduin – voorzitter

Henk van de Pijpekamp – Secr./Penn.m.

Mieke Nauta – actief lid

Mark Goedkoop – actief lid

Meer weten over de Stichting en/of de vacatures? Neem contact op met:

Henk van de Pijpekamp (Secr. Penn.m.)

Marienhove 29,

3834 ZT Leusden.

tel.nr. 033 4941842 of mail naar: hvdpijpekamp@hetnet.nl

Reageren of meer informatie?

Wilt u reageren of meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacature? Maak gebruik van onderstaand formulier. Uw reactie wordt direct per email verstuurd naar Sociaal Plein Leusden.