kindermishandeling

Kindermishandeling – Maak jij het verschil?

Mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn voorbeelden van kindermishandeling. Maar denk ook aan kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld. De praktijk leert dat in een gezin waar sprake is van kindermishandeling vaak meerdere vormen tegelijk voorkomen.
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen 

Hoe herken je kindermishandeling?
Het herkennen van kindermishandeling is moeilijk. Kinderen die mishandeld worden durven er vaak niet over te praten. Ze schamen zich, zijn bang dat hun ouders boos worden of ze denken dat niemand ze zal geloven. Sommige kinderen denken ook dat ze niet thuis mogen blijven wonen als ontdekt wordt dat het thuis niet goed gaat.

Mogelijke signalen
Signalen variëren van concentratieproblemen tot overdreven vriendelijk gedrag en van zich niet willen omkleden voor de gymles tot slaapproblemen en geen vertrouwen in zichzelf. Bedenk wel dat signalen geen zekerheid geven. Een kind kan bijvoorbeeld ook veel blauwe plekken hebben omdat hij vaak stunts uithaalt met zijn skateboard. Of weinig praten omdat hij gewoon verlegen is.

Vermoeden van kindermishandeling?
Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Wat kunt u doen?
Kindernishandeling is een moeilijk en gevoelig onderwerp om bespreekbaar te maken, maar erover praten is wel belangrijk. Benoem wat u ziet of merkt, maar doe geen aannames. Heeft een kind vaak blauwe plekken, zeg dan bijvoorbeeld alleen ‘Mij valt op dat…’ Ziet u op tegen zo’n gesprek, dan kunt u advies vragen aan Veilig Thuis via 0800-2000.

Ook kunt u contact opnemen met Lariks en de situatie bespreken. De consulenten van Lariks werken volgens de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Aanpak kindermishandeling in Leusden
Bij kindermishandeling is er vaak sprake van een complex probleem waarbij goede samenwerking nodig is. Voor professionals is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderwerpen

Gezondheid en zorg

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Huishouden

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Opvoeding en gezin

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Samen leven

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Vervoer en mobiliteit

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Werk

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Wonen

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis

Wetten en regelingen

 • Beweging en sport
 • Blind of slechtziend
 • Chronisch ziek
 • Dementie
 • Doof of slechthorend
 • Eten en drinken
 • Geweld
 • Gewicht
 • Gezond blijven
 • Hulpmiddelen
 • Lichamelijk beperkt
 • Mantelzorg
 • Net uit het ziekenhuis