Meldcode

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeente Leusden

Dinsdag 4 december rondden professionals uit de gemeente Leusden de training Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling af. Uit handen van wethouder Patrick Kiel ontvingen ze het certificaat van de training. Deelnemende organisaties waren:  Dandelion Kinderopvang, de GGD, de Leerplichtambtenaar van de gemeente Leusden, consulenten van Lariks en een POH GGZ van Leusden en Achterveld. Aandachtsfunctionarissen spelen binnen organisaties die werken volgens de Meldcode een belangrijke rol. Zij zorgen voor kennisoverdracht in de organisatie en coördineren het signaleringsproces, de verwijzing en de zorg bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.In Nederland hebben elk jaar bijna 120.00 kinderen en 200.000 volwassenen te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ondanks de aantallen heerst er een taboe. Slachtoffers willen of kunnen er niet over praten en voor mensen uit hun omgeving die een vermoeden hebben, geldt vaak hetzelfde. Ze weten niet wat te doen.

Ook voor professionals kan het lastig zijn. Wat doe je met een ‘niet-pluis-gevoel’? Hoe maak je het bespreekbaar? Aandachtsfunctionarissen zijn getraind in het begeleiden en coachen van collega’s bij het signaleren en bij het nemen van de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets adviseert de overheid organisaties een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen, om de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling én de handhaving van de wet te waarborgen.​

Melden om te helpen

Wethouder Patrick Kiel: “Bij een vermoeden is zorgvuldigheid cruciaal en mede daarom is het belangrijk dat er binnen onze Leusdense organisaties aandachtsfunctionarissen zijn die beschikken over de vereiste kennis en over vaardigheden als gesprekstechnieken om een vermoeden bespreekbaar te maken. De term Meldcode vind ik overigens ongelukkig gekozen. Het kan geassocieerd worden met klikken en zo is het zeker niet bedoeld; je meldt een vermoeden omdat er hulp beschikbaar is. In de gemeente Leusden zijn er veel preventieve voorzieningen en mogelijkheden waarmee grotere ellende kan worden voorkomen. Hoe eerder signalen worden opgepikt des te beter. Laat melden om te helpen dus de insteek zijn!”

De deelnemers kijken terug op drie leerzame trainingsdagen. Naast de opgedane kennis en ervaring heeft de training ook de onderlinge samenwerking verder vergroot zodat bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling nog sneller de juiste hulp kan worden geboden.