Stichting Jeugdfonds De Boom

Financïele steun voor kinderen. Stichting Jeugdfonds De Boom maakt voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen allerlei activiteiten mogelijk. Van vakantiekampen tot peuterspeelzaal.

Sporten en activiteiten via Jeugdfonds De Boom

Kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via Jeugdfonds De Boom sporten, muziek maken, naar een vakantiekamp gaan  of een andere hobby uitvoeren. Het Jeugdfonds is opgericht door Stichting De Boom en wordt uitgevoerd door Lariks.

Het Jeugdfonds vergoedt de kosten van één activiteit en de bijbehorende kosten om de activiteit te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die vergoed kunnen worden zijn: sporten, muziekles, lidmaatschap van een computerclub en creatieve lessen. Bijbehorende kosten die vergoed worden zijn de benodigde kleding en attributen.

Eenmaal per jaar kan een vergoeding worden aangevraagd om uw kind te laten meegaan op vakantiekamp. Dit kan gaan om een zeilkamp, ruiterkamp, voetbalkamp, actiekamp etc.

* Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 11.880,-

Klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het aanvraagformulier voor activiteiten/sporten via Jeugdfonds De Boom.

Naar de Peuterspeelzaal via Jeugdfonds De Boom

Kinderen van 2-4 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen* kunnen via Jeugdfonds De Boom twee dagdelen naar de peuterspeelzaal in Leusden. Er wordt een vergoeding verstrekt voor twee dagdelen per week. Informatie over de peuterspeelzalen en de bereikbaarheid via hun website. Tel. 033 – 463 21 62.

Klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een vergoeding van de kosten van de peuterspeelzaal.

Woont u in Woudenberg?

Klik dan hier voor meer informatie over sporten via Jeugdfonds De Boom en klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid.

Meer informatie over het Jeugdfonds? Klik hier voor het informatieblad.

baby, peuter, puber