Zorg voor u zelf en voor elkaar

  • Hulpmiddelen nodig? Kijk hier.
  • Mantelzorg? Kijk hier.
  • Jonge mantelzorger? Kijk hier.
  • Geheugenverlies en dementie. Kijk hier
  • (Blijven) bewegen. Kijk hier
  • Meer weten over wmo? Kijk hier
  • Meer weten over jeugdzorg?

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?

Maakt u zich zorgen over uw fysieke of psychische gezondheid? Kunt u deze zorgen met uw partner, familie of vrienden bespreken? Gaat het om acute problemen die u zorgen baren? Maak dan een afspraak met uw huisarts.

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid in de nabije toekomst? Wilt u zich goed voorbereiden op een fase in uw leven waarin u meer hulp of ondersteuning nodig heeft? Of maakt u zich zorgen over de hulp aan uw partner, ouder of kind? U kunt altijd een afspraak maken met een consulent van Larikslaan2 om de mogelijkheden te bespreken.

Hieronder vindt u ook een aantal sites die u kunnen helpen of een andere kijk op gezondheid geven.

Zorgt u voor een ander en wordt het u soms te veel? Lees hier meer over de ondersteuning voor mantelzorgers.

Psychische hulp nodig?
Voor psychische hulp kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan zelf lichte psychische hulp geven. De huisarts kan ook een verwijzing geven voor basis GGZ (bij lichte of matige klachten) of gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen). Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Typ in de zoekbalk GGZ of kijk in de Sociale Kaart.

Langdurige zorg en ondersteuning

Langdurige zorg is bijvoorbeeld wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging), begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding en het wonen in een zorginstelling. Langdurige zorg en ondersteuning valt onder verschillende wetten: de Wmo 2015, zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Kijk ook eens bij Regelhulp.

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg? Dan kunt u ook een beroep doen op een cliëntondersteuner van MEE.

Kent u het landelijk informatiepunt voor vragen over zorg? Bekijk hier de website.