Mantelzorg; als u zorgt voor een ander

mantelzorgAls u intensief en voor een langere periode voor iemand anders zorgt dan bent u mantelzorger. U ervaart die zorg voor bijvoorbeeld uw partner, een ouder, uw kind, buur of vriend waarschijnlijk als vanzelfsprekend. U doet het uit liefde, omdat het zo is gegroeid of omdat er niemand anders is die het kan of wil doen.  Tegelijkertijd kan intensief zorgen voor een ander pittig zijn. Dat weet u als geen ander, maar gelukkig staat u er als mantelzorger niet alleen voor.

Lariks is het steunpunt voor mantelzorg in de gemeente Leusden. U bent met al uw vragen en zorgen welkom!

Mantelzorg in Leusden

Onder mantelzorg vallen allerlei soorten van hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal zorg- en hulptaken die dagelijks terugkomen. De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. Bovendien heeft u hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald. Vaak vindt iedereen in uw omgeving het vanzelfsprekend dat u deze zorg op u neemt. U voelt dat zelf misschien ook zo. Bovendien geeft het meestal veel voldoening. Dat neemt niet echter weg dat het best zwaar kan zijn. Kijk eens bij de cursus: Hoe blijf ik op de been. Klik hier. 

Mantelzorgers in alle leeftijden

Bij mantelzorgers denk je niet zo snel aan jongeren, maar er zijn wel degelijk jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren tot 24 jaar die zich regelmatig zorgen maken, soms zorg moeten missen en/of extra belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus, met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

mantelzorg

Voor jonge mantelzorgers is er FF tijd voor iets leuks!

Kijk hier voor meer informatie over en voor jonge mantelzorgers. En voor de speciale FF tijd voor iets leuks! waardering voor jonge mantelzorgers.

Voor jonge kinderen is de cursus Bij de Kameleon Thuis heel waardevol. De cursus is bedoeld voor kinderen die thuis veel spanning en stress meemaken en wordt gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen.

In voor Mantelzorg

In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan’ Dat is het ambitieuze motto van een tweejarig samenwerkingsproject dat eind augustus is gestart. Aan het project doen naast de gemeente Leusden, 11 gemeentes en twee landelijke organisaties mee; Movisie en Vilans. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer op www.invoormantelzorg.nl

Dag van de mantelzorg

Jaarlijks in november wordt er een ontspannende verwendag voor mantelzorgers in de gemeente Leusden georganiseerd. Meer weten? Mail naar info@lariks-leusden.nl

Zorgt u voor iemand met geheugenproblemen of dementie?

Kijk dan ook hier.

Mantelzorg en werk

Hoe krijg je het geregeld? 

Van de werkenden is één op de zes mantelzorger. In de zorg zelfs één op de vier. Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers en bedrijven die ruimte en flexibiliteit bieden aan werkende mantelzorgers. Zorgt u langere tijd intensief voor een naaste? Dan is het belangrijk uw situatie tijdig te bespreken met een leidinggevende. Mogelijk kunt u gebruik maken van verlofregelingen, uw werktijden aanpassen of samen een oplossing zoeken. In de wet Arbeid en Zorg is een aantal verlofregelingen opgenomen

  • calamiteiten verlof
  • kortdurend zorgverlof
  • langdurig (onbetaald) zorgverlof
  • levensloopregeling
  • tijdelijk minder werken

Meer weten? Kijk op www.werkenmantelzorg.nl

Mantelzorg en ontspanning

Even uit de sleur van alle dag en samen ontspannen en genieten. Bijvoorbeeld tijdens een weekendje, weekje of dagje weg. Echter, niet alle accommodaties zijn hierop berekend en zorg op locatie is niet altijd voorhanden. Op de site van mantelzorg.nl vindt u recreatieaanbod om samen even te ontspannen.

Overbelasting voorkomen

Sta even stil bij uzelf: Hoe staat u er op dit moment voor? Doe de 3 minuten check. U kunt de 3-minuten check ophalen bij Lariks of aanvragen via mantelzorg@lariks-leusden.nl, dan krijgt u de check thuisgestuurd.

Respijtzorg

Heeft u als mantelzorger even een adempauze nodig? Dan zijn daar diverse mogelijkheden voor. Dit heet ook wel respijtzorg. Meer weten over respijtzorg? Klik hier.

Cursussen en activiteiten

Lariks organiseert diverse cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers en ook worden mantelzorgers regelmatig uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Kijk op de homepage (aanmelden activiteiten) voor de geplande activiteiten.

Bent u een mantelzorger of kent u iemand die intensief voor een ander zorgt? Laat het ons weten, mail naar mantelzorg@lariks-leusden.nl.

Mantelzorgcompliment

In Leusden kunnen mantelzorgers ook in 2018 weer een financiële waardering ontvangen. Het compliment, in 2018 een geldbedrag van € 150,- wordt aangevraagd door de zorgvrager.
Heeft u een mantelzorger en wilt u hem of haar graag bedanken? Vul voor 1 november 2019 het formulier onderaan deze pagina in. Liever het formulier downloaden? Klik hier Ook kunt u een formulier ophalen bij Lariks in Huis van Leusden.

Websites