Vragen of zorgen over kinderen?

opvoedenOpvoeden is niet eenvoudig. Iedereen twijfelt wel eens over de juiste aanpak. Op www.opvoeden.nl vindt u veel informatie voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook kunt u contact opnemen met het consultatiebureau (voor kinderen tussen 0 – 12 jaar) via: 033-460 00 46

Inloop op basisschool

Van gedachten wisselen met een consulent? Kom naar de inloop op de basisschool van uw kind in Leusden of Achterveld. Kijk hier wanneer er inloopmomenten zijn op de basisscholen.

Lariks organiseert diverse trainingen en activiteiten voor kinderen.

Ook zijn er bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Van meidenavonden tot middagen voor brugklassers of voor jongeren met ASS. Kijk hier voor het aanbod.

Let op: Wilt u een afspraak maken met GGD Leusden? Bel dan naar GGD regio Utrecht, tel: 033-4678100

Een plan maken helpt

Loopt u tegen problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien dan helpt het om eerst een familie of groepsplan te maken. Lees hier waarom dat handig is en hoe u dit doet.

Is er sprake van een crisissituatie? Bel met Veilig Thuis zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar via 0800 2000.

Woont u in Achterveld en heeft u vragen over opvoeden en opgroeien?

Dan bent u welkom bij de Heelkom op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Telefoonnummer: 0342 45 13 33, mail: informatiepunt@heelkom.nl.

Bent u bij Lariks op de juiste plek?

Lariks is er voor vragen die vallen onder de Jeugdwet

De Jeugdwet is voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben. Heeft uw vraag betrekking op een (of meer) van de onderstaande punten?

  • Ambulante jeugdhulp en pleegzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
  • Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling (onder voorwaarden)
  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden
  • Kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Gesloten jeugdzorg

Vul dan een familieplan in. U leest hier meer over het familieplan.

Let op: