Drugsmisbruik en verslaving

Bij verslaving is ‘willen’ veranderd in ‘moeten’ gebruiken. Een ander woord voor verslaving is ‘afhankelijkheid’. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.

Geestelijke afhankelijkheid van drugs

De gebruiker verlangt steeds sterker naar het middel en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Dit effect is wat we bedoelen met geestelijke afhankelijkheid. Dit speelt vooral bij mensen die regelmatig gebruiken, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. Het effect is nog sterker bij mensen die drugs gebruiken om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld om problemen te vergeten. Geestelijke afhankelijkheid kan bij bijna alle middelen optreden; bij cannabis, alcohol, speed, cocaïne, xtc, GHB, heroïne en in mildere vorm bij koffie.

Lichamelijke afhankelijkheid

Bij lichamelijke afhankelijkheid protesteert het lichaam wanneer het gebruik stopt. Dit noem je ontwenningsverschijnselen. Bij alcohol, heroïne, methadon en GHB kunnen deze verschijnselen heel heftig zijn. Veel drugs, zoals cocaïne, xtc, speed en cannabis geven geen of milde ontwenningsverschijnselen. Stoppen kan dan toch heel moeilijk zijn vanwege de geestelijke afhankelijkheid.

Lichamelijke problemen

Lichamelijke problemen ontstaan doordat drugs het lichaam belasten. Cocaïne kan bijvoorbeeld hartklachten veroorzaken, en bepaalde drugs putten het lichaam uit.

Psychische problemen

Bij een verslaving word je heel erg in beslag genomen door het middel. Je hebt minder belangstelling voor andere zaken, waardoor je stil kunt komen te staan in je ontwikkeling. Je kunt een depressie krijgen, of een bestaande depressie kan dieper worden. Bovendien kun je de grip op de werkelijkheid verliezen doordat je steeds in een roes leeft.

Sociale problemen

Een verslaving kan je gedrag veranderen. Interesse voor anderen kan afnemen doordat je vooral met het middel bezig bent. Je kunt dan voorrang geven aan het drugsgebruik ten koste van familie of vrienden.

Geldproblemen

Je kunt geldproblemen krijgen als je door het gebruik niet meer goed functioneert op je werk en daardoor je baan verliest, of doordat je al je geld aan drugs of alcohol besteedt. Sommige drugs zijn heel duur.