Er op uit met de auto, samen koken en een kopje koffie drinken

Voor een mevrouw van in de 80 zijn wij op zoek naar een maatje. Mevrouw woont zelfstandig in een aanleunwoning. Mevrouw heeft sinds een aantal weken geen auto meer en zou graag nog uitstapjes willen maken met de auto. Ook vindt zij bridgen en samen koken heel leuk. Mevrouw haar gehoor is niet heel goed meer en zij is afhankelijk van een rollator.

De voorkeur gaat uit naar iemand die jonger is dan mevrouw, een keer in de twee weken.

Gevraagde vaardigheden en kennis
We zoeken iemand die in het bezit van een auto is. Mevrouw zoekt nieuwe lichtpuntjes in haar leven en iemand die hier op zou kunnen inspelen. Mevrouw hecht veel waarde aan eigen regie.

Overige eigenschappen:
Actief betrokken, luisterende houding maar ook wat te vertellen. Aandacht voor de eigen regie van mevrouw en samen overleggen voor de uitstapjes.

Gevraagde vaardigheden en kennis
Behulpzaam en geduldig. Aandacht en de bereidheid om er voor iemand te zijn is het belangrijkst.

Wat krijgt u ervoor terug?
Wanneer u besluit maatje te worden dan wordt u vrijwilliger van Lariks. U wordt begeleid door een consulent van Lariks en u kunt deelnemen aan workshops en intervisie voor vrijwilligers.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering en tijdstip is in overleg. In principe gaat het om een bezoekje eens per 2 weken.

Kosten
De gemaakte kosten zullen worden betaald door mevrouw.

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u bellen met Lariks:
033- 303 4444
Fiona Phelipa