ADHD? training voor ouders en bijeenkomsten voor de kinderen (4 – 12 jaar)

Kaart wordt geladen...

Voor ouders van kinderen (4 – 12 jaar) met diagnose ADHD start in oktober een speciale training gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij het kind. De training geeft u als ouder/opvoeder meer inzicht in wat ADHD met uw kind en zijn/haar omgeving doet. U krijgt adviezen en oefeningen aangereikt om gedragsproblemen bij uw kind met ADHD te verminderen. Om optimaal in te kunnen spelen op de gedragsproblemen van uw kind is er voor de eerste bijeenkomst een individueel gesprek met de deelnemende ouder(s)/opvoeder(s).

Wat leert u? Gedragsproblemen verminderen begint met observeren van gedrag en het herkennen van oorzaken van gedrag. Aan bod komen aspecten als: Wat is ‘normaal’ gedrag? Wat is typisch voor kinderen met ADHD? Wat is kenmerkend voor uw kind? Et cetera. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze van reageren en het effect hiervan. Tijdens de training krijgt u advies en leert u wat u kunt doen in de omgang met uw kind zodat het probleemgedrag afneemt. Ook is er tijdens de bijeenkomsten gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders.

Programma Na het individuele gesprek volgen er 13 groepsbijeenkomsten van elk twee uur. De reeks wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek. De eerste twaalf bijeenkomsten zijn eens per week of eens per twee weken. Ongeveer drie maanden na afloop van de groepstraining is er een terugkombijeenkomst. De groepsgrootte is beperkt; maximaal 12 ouders per groep.

Ook een training voor de kinderen In samenwerking met Marieke Kamphof worden er minimaal drie bijeenkomsten voor de kinderen georganiseerd. Spelenderwijs met actie- en rustmomenten en spelsituaties waarin kinderen positieve ervaringen opdoen in het contact met andere kinderen komen diverse onderwerpen aan bod: Informatieverwerking, prikkelgevoeligheid, lichaamsbewustzijn, emoties, concentratie, aandacht, interactie (relaties).

Over de trainers De training voor ouders wordt gegeven door Dinekede Beer en Caroline van Sprakelaar. Dineke is POH-GZZ in de gemeente Leusden en ADHD specialist. Caroline is pedagoog en als consulent/jongerenwerker werkzaam bij Lariks. De training voor kinderen wordt gegeven in samenwerking met Marieke Kamphof. Zij is kinderfysiotherapeut, psychomotorisch kindertherapeut en sensorisch integratietherapeut bij Fysio de Tolgaarde.

13 bijeenkomsten voor ouders

Start 8 oktober.

Tijdstip in overleg (overdag of ‘s avonds). Locatie: Mulderij 2, Leusden

Trainers: Caroline van Sprakelaar (consulent Lariks, pedagoog) en Dineke de Beer (POH-GGZ, ADHD specialist). 

3 bijeenkomsten voor de kinderen

Start, tijdstip en locatie in overleg.

Trainers: Marieke Kamphof kinderfysiotherapeut, psychomotorisch kindertherapeut en sensorisch integratietherapeut bij Fysio de Tolgaarde en Caroline van Sprakelaar (consulent Lariks, pedagoog) 

Datum 08 oktober 2019
Tijd 19:30 - 21:00
Locatie Medisch Centrum de Mulderij, Mulderij 2
Kosten

Direct reserveren