eigen bijdrage

Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei

Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Let op: facturen eerste kwartaal 2020 komen later

Heeft u in de maanden januari, februari of maart 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wmo gehad? Moet u daar een eigen bijdrage voor betalen en heeft u nog geen factuur van ons gehad? Houd er dan rekening mee dat u over die maanden nog maximaal € 19 per maand moet betalen. U krijgt deze facturen later. Het gaat om maximaal 3 x € 19 = € 57. Als u dat wilt, dan kunt u hiervoor een kosteloze betalingsregeling met  afspreken. Meer informatie leest u hier.