eigen bijdrage

Factuur Wmo ontvangen?

Betaalt u een eigen bijdrage voor uw Wmo voorziening? Dan ontvangt u een hogere factuur dan u bent gewend. Dit komt omdat de factuur met terugwerkende kracht is vanaf 1 januari.

Over de maanden april en mei betaalt u géén eigen bijdrage. De minister van Volksgezondheid heeft namelijk besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona.

Kunt u niet betalen? 

Het CAK biedt mogelijkheid van een betalingsregeling. Informatie hierover staat op de factuur.

Als u graag hulp wilt bij het maken van een betalingsregeling kunt u een afspraak maken met SMS. Bel hiervoor naar Lariks 033 303 44 44.