Meldcode

Gilde krijgt uitleg over Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode is een stappenplan waarin is vastgelegd hoe bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met signalen en met het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle consulenten van Lariks werken volgens de Meldcode en veel Leusdense professionals volgen de trainingen die Lariks organiseert over het werken volgens de code. Omdat ook vrijwilligers te maken kunnen krijgen met signalen van huiselijk geweld organiseerde Lariks onlangs voor het Gilde een informatieavond over de Meldcode en over dat wat vrijwilligers kunnen doen als ze vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling De reacties waren zeer positief; “Een zinvolle avond!”