voedselbank

Wie helpt mee op 22 maart -Inzamelingsactie Voedselbankl

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was de voedselinzamelingsactie van 2018, een geweldig succes met een oogst van 374 verhuisdozen vol met voedsel. Inmiddels is er voor 2019 een inzameling gepland op 22 maart 2019. Lees hier meer informatie.

Aanmelden: Gelet op de vele vrijwilligers die nodig zijn en ingeroosterd moeten worden, ontvangen wij uw aanmelding graag voor 28 januari a.s. 

Te mailen naar  : didyvandewolde@hotmail.com

 Met vermelding van uw contactgegevens en uw eventuele voorkeur voor een bepaalde winkel en tijdvak. (planning voorkeuren, in volgorde datum ontvangst van de aanmeldingen)

Vervolgens ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en nadere informatie.  

Mogen we weer op uw inzet rekenen op 22 maart as. ? Dan wordt het zeker weer een geslaagde actie voor de klanten van de Voedselbank!