Huwelijksdwang

Herken de signalen van achterlating en huwelijksdwang

Misschien kom ik wel niet terug na de zomer…

Oproep aan docenten: herken de signalen van achterlating en huwelijksdwang

Ook dit jaar staan er vermoedelijk weer tientallen jongeren op Schiphol die worden achtergelaten in het buitenland. Onder het mom van een vakantie gaan ze mee naar het land van herkomst van hun ouders waar ze vervolgens tegen hun wil, zonder paspoort en communicatiemiddelen, aan hun lot worden overgelaten.
De rest van het gezin keert gewoon terug naar Nederland. Dit gebeurt meestal in de zomer. Daarom roept het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) docenten en mentoren op om vóór de zomervakantie extra alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers.

Wat zijn mogelijke signalen?

  • angst om op vakantie te gaan
  • plotselinge afwezigheid
  • een last-minute bezoek aan familie

De problematiek speelt het hele jaar door, maar de zomerperiode is extra risicovol. Juist scholen spelen in de periode vóór de vakantie een cruciale rol door het vroegtijdig herkennen van signalen. Het LKHA roept mentoren en docenten op met mogelijke slachtoffers het gesprek aan te gaan. Lees hier meer informatie.

HuwelijksdwangVoor leerlingen is er de website www.trouwentegenjewil.nl