belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte

Belastingservice voor ouderen en mensen met een laag inkomen (minima)

Net als in afgelopen jaren zullen de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB, KBO en LAS), samenwerkend in de SOL en met Lariks, belastingaangiften invullen voor ouderen, gehandicapten en personen met een minimumuitkering. De invullers zijn door de ouderbonden opgeleide vrijwilligers.

Wie komen in aanmerking?

  • Gehuwden/samenwonenden met een gezamenlijk inkomen van max. €.30.825,=
  • Alleenstaanden met een inkomen van max. €.22.700,=
  • Ouderen van 65 jaar of ouder met een inkomen voor een alleenstaande van max. €.35.000,= en voor gehuwden/ partners en samenwonenden met een inkomen van max. €.50.000,= per jaar.
  • Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken

Hoe vraagt u hulp aan?

Inwoners van Leusden kunnen hulp bij het invullen van hun belastingaangifte aanvragen vanaf 19 februari via telefoonnummer 033- 3034488 (Lariks). Dit kan van dinsdag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het invullen gebeurt in het Huis van Leusden. Inwoners van Achterveld kunnen ook hulp aanvragen vanaf 18 februari, maar dan via telefoonnummer 0342-451333 (De Heelkom) op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.30 uur. Het invullen gebeurt hier in De Heelkom.

Met u wordt een dag en een tijdstip afgesproken. De afspraak wordt aan u schriftelijk bevestigd. Bij de bevestiging ontvangt u een checklijst. Hierop zijn de benodigde gegevens vermeld, welke u dient mede te nemen. In bijzondere gevallen kan het invullen bij u thuis gebeuren.

Voor de hulp bij het invullen bent u, net als in voorgaande jaren, afhankelijk van uw inkomen een kleine bijdrage in de kosten verschuldigd.

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen.