belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte

Belastingservice voor ouderen en mensen met een laag inkomen (minima) 

Net als in afgelopen jaren zullen de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB, KBO en LAS), samenwerkend in de SOL en met het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) van Lariks, belastingaangiften invullen voor ouderen, mensen met een beperking en personen met een minimuminkomen. De invullers zijn door de ouderbonden opgeleide vrijwilligers. 

 Wie komen in aanmerking: 

  • Gehuwden/samenwonenden  gezamenlijk inkomen max. € 36.000,= en voor alleenstaanden max. € 27.000,=.  
  • Ouderen van 65 jaar of ouder inkomen gehuwden/ partners en samenwonenden  gezamenlijk inkomen max. €.55.000,=  en voor alleenstaande max. € 35.000,= . 

 Vanaf 17 februari kunnen inwoners van Leusden kunnen hulp bij het invullen van hun belastingaangifte aanvragen via telefoonnummer 06-11917815 (Lariks). Dit kan van maandag tot met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het invullen gebeurt in  Huis van Leusden aan ’t Erf 1..  

 Inwoners van Achterveld kunnen ook hulp aanvragen vanaf 17 februari maar dan via telefoonnummer 0342-451333 (De Heelkom) op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het invullen gebeurt hier in De Heelkom. 

 In bijzondere gevallen kan het invullen bij u thuis plaatsvinden. Met u wordt een dag en een tijdstip afgesproken. De afspraak wordt aan u schriftelijk bevestigd. Bij de bevestiging ontvangt u een checklijst. Hierop zijn de benodigde gegevens vermeld, welke u dient mede te nemen.  

Voor de hulp bij het invullen bent u, net als in voorgaande jaren, afhankelijk van uw inkomen een kleine bijdrage in de kosten verschuldigd.  

 

N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen kunt u dan ook geen rechten ontlenen.