Intakegesprekken met ouders

Intake gesprekken met ouders – Humanitas

Humanitas afdeling Eemland mag in de zomer van 2020 vijf kinderen laten deelnemen aan een vakantiekamp, dat door vrijwilligers van Humanitas begeleid wordt. 

Het gaat om kinderen, die vanuit hun gezinssituatie niet op vakantie kunnen gaan, vanwege een combinatie van financiële, medische en/of psychische en relationele problemen. Om er voor te zorgen dat alle kinderen optimaal kunnen genieten, zullen er met de ouder(s), die hun kinderen opgeven, intakegesprekken gehouden worden.Daarnaast zal er een selectie moeten worden gemaakt, omdat de vraag naar verwachting groter is dan het aanbod. 

Deze gesprekken moeten plaatvinden in de periode april – juni. Het betreft minimaal 5 intakegesprekken. 

Uiteraard wordt gezorgd voor informatie en begeleiding. Voor de intake gesprekken wordt gebruik gemaakt van praktische invulformulieren. 

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen: 

Jans Folkersma 

Afdelingscoördinator Humanitas afdeling Eemland 

Telefoon: 033 4790840 ma t/m do van 9:30-11:30 

Of 0682085001 

eemland@humanitas.nl