hangplek

Kinderopvang

Als je opvang zoekt voor je kind, is het belangrijk dat jij, je eventuele partner en je kind zich daar prettig bij voelen.

Welke vorm van opvang kies je?

Welke vorm van opvang je kiest, hangt af van je gezinssituatie, je wensen en je kind. Kijk op Boink.nl voor meer informatie over de diverse vormen van opvang, de kosten, en hoe je dit het beste kunt regelen. Als werkende of studerende ouder krijg je bovendien kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang is sinds 2005 geregeld in de Wet kinderopvang. Ondernemers in de kinderopvang zijn wettelijk verplicht verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Dat is opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving de kwaliteit van de kinderopvang. In opdracht van de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

In het vrij toegankelijke LRKP worden alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders (en in de loop van 2012 ook peuterspeelzalen) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvang voorziening die in het LRKP is opgenomen.

Verschillende vormen

Ontwikkeling van je kind

Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang werken aan de ontwikkeling van je kind. Door het contact met leeftijdsgenoten leren kinderen bijvoorbeeld samen spelen, delen en omgaan met ruzies.

Ook organiseert de opvang allerlei leuke, spannende en uitdagende activiteiten. Sommige bso’s (buitenschoolse opvang) hebben ook andere activiteiten, bijvoorbeeld sporten of ‘de groene bso’.

Vindt je kind het leuk?

Kinderen leren het meest van en met andere kinderen. Bovendien, vinden kinderen het vanaf de peuterleeftijd leuk om met andere kinderen te zijn. Kinderen vinden het niet altijd leuk als ze naar de opvang gaan. Het kan zijn dat je kind altijd tegen dingen op ziet en dat het prima gaat als hij of zij eenmaal is. Neem je kind serieus en vraag waarom het de opvang niet leuk vindt. Of bespreek het met de opvang.

Opvang voor kind met beperking

Wanneer je kind een beperking heeft, kijk dan op Regelhulp.nl voor informatie over bijvoorbeeld het kinderdagcentrum of het medisch kinderdagverblijf. Steeds meer reguliere kinderopvangorganisaties denken mee over opvangmogelijkheden voor een kind met beperkingen. Neem voor meer informatie contact op met Steunpuntpassendonderwijs.nl van oudervereniging Balans.