kindermishandeling

Lariks brengt zorgprofessionals samen voor training Meldcode

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat professionals in onder meer kinderopvang, voorscholen en het basisonderwijs alert zijn op signalen van zorg en/of geweld en handelen conform de meldcode. Om professionals de kans te geven hun kennis over signalen van geweld te vergroten organiseert Lariks de training Meldcode huiselijk geweld. Een groot aantal professionals werkzaam in de gemeente Leusden doet mee aan de training. Een mooie manier om samen te werken aan een kwaliteitsslag in Leusden, van elkaar te leren èn elkaar beter te leren kennen.

De training start 6 april en wordt gegeven door Kristin Gerritsen. Zij is een zeer ervaren trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gecertificeerd LVAK-trainer) en trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (LTAK). Kristin verzorgt de training samen met Tommelien Majoor, teamleider bij Lariks en aandachtsfunctionaris (LVAK) huiselijk geweld en kindermishandeling bij Lariks. Na de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgt een verdiepingstraining over gespreksvaardigheden.