SOVEE

SOVEE werkt aan de kansen voor kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar. Wij bieden begeleiding, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. U kunt bij ons terecht voor voor- en vroegschoolse programma’s, ontwikkelingsstimulering van kinderen, Brede School, opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak problemen jongeren.

SOVEE is aangesloten bij de verwijsindex. De verwijsindex is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders persoonsgegevens (uitsluitend naam en geboortedatum) van een jongere kunnen registreren. Zodoende wordt inzichtelijk of meerdere professionals bij een jongere betrokken zijn en kan hulp op elkaar worden afgestemd.

Kaart wordt geladen...
Adres SOVEE
Heiligenbergerweg 36
3816 AK Amersfoort
Telefoon 033 - 4702159
Website www.sovee.nl
Contactpersoon
E-mail sovee@sovee.nl
Terug naar kaart