afvalinzameling

Meer afval door ziekte of handicap

Heeft u door een ziekte of een handicap meer afval, denk aan incontinentiemateriaal of stoma afval, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de compensatieregeling. De hoeveelheid afval wordt wel geregistreerd, maar zal vanaf 2018 niet in rekening gebracht worden.

Al een inschatting of u in aanmerking komt? Bekijk hier de beslisboom

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met Lariks.
Lariks
’t Erf 1 3831 NA Leusden
033 – 303 44 44
info@lariks-leusden.nl