Gezocht: nieuw lid Participatieraad Leusden

Sinds 2017 adviseert de Participatieraad Leusden het college van burgemeester en wethouders over het sociaal beleid van de gemeente. De raad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. Het gaat dan om: zorg & ondersteuning, opvoeding & onderwijs, gezondheidszorg, inburgering en werk & inkomen. Afgelopen jaren adviseerde de raad het college onder andere over beleid voor dyslexie, verwarde personen, mobiliteit en jeugd(hulp).

Vanwege vertrek van een van de leden van de Participatieraad, zoeken wij een nieuw lid per 1 juni 2019. Gewenst: aantoonbare affiniteit met werk & inkomen.

De Participatieraad bestaat uit 4 leden en vergadert 15 keer per jaar op een maandagavond. Leden van de Participatieraad krijgen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Interesse of gewoon benieuwd naar de laatste adviezen? Kijk voor meer informatie op participatieraadleusden.nl.

Reageren of meer informatie?

Wilt u reageren of meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacature? Maak gebruik van onderstaand formulier. Uw reactie wordt direct per email verstuurd naar Sociaal Plein Leusden.