Omgaan met dementie voor mantelzorgers

Dementie is een ingrijpend proces, zowel voor de dementerende zelf als voor zijn of haar naaste(n). Daarom organiseert Lariks twee keer per jaar (voor- en najaar) voor mantelzorgers de cursus Omgaan met dementie. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een terugkom-bijeenkomst. Er worden verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger centraal staat.

Na de cursus heeft u meer inzicht in het ziektebeeld dementie en de verschillende manieren om er mee om te gaan. Daardoor kunt u beter inspelen op veranderingen in gedrag en emoties die bij uw zieke partner, familielid of vriend optreden. Tijdens de cursus is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen zodat u merkt dat u niet de enige bent in een dergelijke situatie.

Via Nieuws houden wij u op de hoogte van de start en wijze van aanmelding.