Pubers: volop veranderingen

Is je kind puber, dan verandert er veel in het lichaam van je kind. Onder invloed van hormonen verandert er veel in de hersenen en in het gedrag. Dit begint al in de laatste klassen van de basisschool.

Pubers: op weg naar zelfstandigheid

Op de basisschool deed je nog veel samen, maar in de puberteit gaan kinderen steeds meer hun eigen weg. Loslaten is nu het sleutelwoord voor ouders. Dat is zeker geen eenvoudige taak. Juist nú, in deze leeftijdsfase, komt je kind meer en meer in aanraking met allerlei mogelijke gevaren en moeilijke situaties.

Turbulente periode

Elke ouder krijgt in deze periode te maken met zorgen, angsten en twijfels. Pubers krijgen interesse in elkaar en nemen afstand van hun ouders. Ze zoeken hun eigen weg. Ze zetten zich soms af tegen ouders, school en maatschappij. Soms kost het meer moeite om je kind naar volwassenheid te begeleiden. Alcohol, drugs, spijbelen of crimineel gedrag en psychische problemen kunnen veel zorgen met zich meebrengen. Specifieke hulp is dan nodig. Natuurlijk kun je daarvoor ook altijd terecht bij Larikslaan2.

Vertrouw je het niet?

Maak je je zorgen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat je kind verkeerde vrienden heeft, vertrouw je een situatie niet, ben je bang dat er contact is met loverboys (en girls) of dat je kind misbruikt wordt. Lees hier welke signalen je serieus moet nemen en wat te doen.

Trauma hulp kinderen en jongeren

Meer weten over jeugd en jongerencentra in Leusden? Klik hier

Handige website: www.opvoeden.nl

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.