mantelzorg

Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten

Inwoners van Leusden kunnen voor 2017 een aanvraag indienen voor de ‘Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten’. De tegemoetkoming kan per kalenderjaar worden aangevraagd en is voor dit jaar vastgesteld op €225,00. De regeling wordt door Lariks uitgevoerd. Lever uiterlijk 30 maart 2018 het ingevulde formulier in.

  • Aan welke criteria moet u voldoen? 
    U heeft de afgelopen drie jaar uw wettelijk eigen risico Zorgverzekeringswet volledig benut. Uw bruto jaarinkomen 2016 is lager of gelijk aan bedragen zoals beschreven in de toelichting op het aanvraagformulier.

 Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

  • Het aanvraagformulier ‘tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten 2017’ kunt u opvragen bij Lariks. Of hier downloaden.
  • Er zit een toelichting bij waarin de criteria volledig worden beschreven.
  • Vul het formulier volledig in en voeg de bewijsstukken toe. Het geheel stuurt u naar: Lariks, t.a.v. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten, Lariks, 3831 NA Leusden.

Hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?

Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u een beroep doen op een vrijwilliger van SMS (Sociaal Maatschappelijk Steunpunt). U bent welkom tijdens het inloopspreekuur op maandag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur bij Lariks.

Vragen over de regeling?

Als u vragen hebt, kunt u die stellen bij Lariks op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur tijdens de inloop of telefonisch op nummer 033-3034444 tussen 9:00 en 17:00 uur.