tegemoetkoming

Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Beperkten

Net als vorig jaar is er ook dit jaar een financiële tegemoetkoming voor inwoners van de gemeente Leusden die een chronische ziekte of beperking hebben en een laag inkomen. Het geldbedrag is voor dit jaar vastgesteld op € 180,-. Tussen 1 oktober 2018 en 31 januari 2019 kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. De regeling wordt door Lariks uitgevoerd. Inwoners die vorig jaar de tegemoetkoming hebben gekregen, ontvangen deze week (rond 5 oktober) een brief hierover.

Aan welke criteria moet u voldoen?

  • U heeft de afgelopen drie jaar uw wettelijk eigen risico Zorgverzekeringswet volledig benut.
  • Uw bruto jaarinkomen 2017 is lager of gelijk aan bedragen zoals beschreven in de toelichting op het aanvraagformulier.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

Als u het aanvraagformulier niet per post heeft ontvangen kunt u het ook hier downloaden.

Vul het formulier volledig in en voeg de bewijsstukken toe. Indien de aangeleverde bewijsstukken niet volledig zijn nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Het geheel stuurt u naar: Lariks, t.a.v. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten,

’t Erf 1, 3831 NA Leusden of per mail naar TCZB@lariks-leusden.nl.

Hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?

Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u een beroep doen op een vrijwilliger van het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS). U bent welkom tijdens het inloopspreekuur op maandag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur bij Lariks (’t Erf 1).

Vragen over de regeling?

Wanneer u vragen hebt kunt u contact opnemen met Lariks. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 033-3034444 tussen 09:00 en 17.00 uur. Ook kunt u elke werkdag tussen 09:00-12:30 uur terecht op ons inloopspreekuur.