Trauma bij kinderen en jongeren

Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een gebeurtenis niet goed lukt, blijf je klachten houden in het dagelijks leven in het gezin, op school of met je vrienden. Je probeert bijvoorbeeld bepaalde plekken te ontwijken, je hebt nachtmerries of je wordt snel boos of juist bang en teruggetrokken.

Jaarlijks maken talloze kinderen en jongeren in Nederland een zeer schokkende gebeurtenis mee. Bijvoorbeeld een ernstig ongeval, (langdurig) seksueel geweld, huiselijk geweld, de plotselinge dood van een dierbare of (getuige zijn van) een geweldsmisdrijf.

Soms merk je het meteen, soms pas later

De reacties op een traumatische gebeurtenis kunnen direct na de gebeurtenis ontstaan. Maar het kan ook gebeuren dat de reactie pas (veel) later komt. Deze vorm van trauma heet posttraumatische stress en komt vaak voor na langdurige stresssituaties als (oorlogs)geweld of seksueel misbruik. Kenmerkend voor posttraumatische stress is de herbeleving van het gebeurde (in nachtmerries, flashbacks of herhalend spel), overdreven waakzaam zijn en het vermijden van situaties die aan de gebeurtenissen doen denken.

eenzaamheid

Je staat er niet alleen voor

Sommige kinderen of jongeren verwerken zo’n trauma samen met hun omgeving. Anderen hebben professionele hulp nodig. Wil je weten wat je kunt doen of wil je er met iemand over praten? Je kunt altijd contact opnemen met Lariks. Mail naar info@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

In een gesprek kunnen we samen kijken wat je kan helpen.

Websites

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.