Vitaal

Vitaal ouder worden

Dinsdag 20 november organiseerde Lariks een informatieve bijeenkomst voor inwoners die dit jaar 75 zijn geworden, of worden. Ruim 55 inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging.

Andere aanpak

Voorheen werd iedereen die 75 werd de mogelijkheid geboden een gesprek te hebben met de seniorenvoorlichter bij de mensen thuis. Hier werd echter steeds minder gebruik van gemaakt. Daarom is gekozen voor een geheel andere aanpak. Gezien de belangstelling en de reacties, is het een aanpak die aanslaat.

Enthousiaste reacties

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende aspecten van vitaal ouder worden aan bod. Sprekers waren huisarts Mirjam de Waart, fysiotherapeut Diedeke van Wijk (WIJKfysio), diëtiste Annita Kok en ouderenconsulent Christine van Monsjou van Lariks.
Na bijdragen van de sprekers was er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Voor iedereen was er bovendien een leuke attentie. De aanwezigen waren enthousiast over het initiatief dat mogelijk een vervolg krijgt.