VoorleesExpress

VoorleesExpress van start!

VoorleesExpress via het Gilde in de gemeente Leusden van start

De VoorleesExpress is in januari 2006 in Utrecht gestart en het project wordt inmiddels in ruim honderd gemeenten uitgevoerd.

Het is een home based programma, dat zich richt op kinderen van 3 tot 8 jaar met een taalachterstand en dat d.m.v. het voorleesritueel de taalomgeving in huis verrijkt, het leesplezier en het aantal leeservaringen vergroot en zo de ontwikkeling van taal en geletterdheid bij kinderen bevordert.

Wekelijks, gedurende een periode van 20 weken, wordt er bij het gezin thuis op een vast tijdstip voorgelezen door een vrijwilliger.

Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator. Er wordt gezocht naar een manier van voorlezen, die bij het gezin past en het is de bedoeling dat een ouder bij het voorleesritueel wordt betrokken om het voorlezen over te nemen.

Daarnaast wordt het gezin bekend gemaakt met de bibliotheek en haar verscheidenheid aan boeken. Met een gratis lidmaatschap voor zowel kind als ouder wordt het gezin gestimuleerd vaker naar de bibliotheek te gaan en het taalaanbod in huis te vergroten.

Voor meer informatie, zie:  www.voorleesexpress.nl   en www.gildeleusden.nl/voorleesexpress