Tijdsbesteding: 4- 8 uur p/week
Soort werk: Voorlichting en Advies

Het Ombudsteam houdt spreekuur op vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in het Ontmoetingshuis, Hamersveldseweg 100, brengt huisbezoeken en regelt zaken. Het Ombudsmanwerk is een gratis dienst aan Leusdenaren, met name mensen die onvoldoende in staat zijn hun eigen belangen in voldoende mate te behartigen en die over onvoldoende geldmiddelen beschikken om professionele sociaaljuridische hulp in te huren.

Wat moet u kunnen en leuk vinden?
Mensenkennis: kunnen luisteren, uitvragen, voorlichten en verwijzen, dossiervorming, goed kunnen formuleren en onderhandelen.

Kennis van de sociale zekerheid, regelen, overheidstaken, WMO, AWBZ, Zorgverzekeringswet etc. Enige kennis van juridische zaken: publiek- en privaatrecht, bezwaar en beroep.

Reageren of meer informatie?

Wilt u reageren of meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacature? Maak gebruik van onderstaand formulier. Uw reactie wordt direct per email verstuurd naar Sociaal Plein Leusden.