De Vlindertuin is in 2005 aangelegd op een natuurgebiedje aan het vlinderpad, (Hoek Heiligerbergerweg/Groene zoom). Op dit terrein hebben ook imkers uit Leusden hun bijenvolken staan.

De werkgroep Vlindertuin zet zich samen met de imkers in om het leefmilieu voor vlinders en bijen in Leusden te verbeteren -vooral in en om de vlinder- en bijentuin – en bezoekers te inspireren hun eigen tuin ook bij- en vlindervriendelijk te maken. De vlindertuin is een plek waar bezoekers zich kunnen laten informeren en inspireren over vlinders, bijen en insecten vriendelijk tuinieren.

De tuin is van half mei t/m eind september op zaterdag- en zondagmiddag geopend voor publiek.

De werkgroep Vlindertuin bestaat uit een groep van 12 – 14 enthousiaste   vrijwilligers die de vlindertuin onderhouden en deze in de zomermaanden in weekend openstellen voor bezoekers.

Wij zoeken enkele mensen die het leuk vinden om mee te werken in het onderhouden van de tuin en/ of tijdens de openingsuren gastheer/vrouw willen zijn.

Ouderhoud tuin

Wij werken in de maanden maart t/m september 1 x in de 14 dagen op woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur in de tuin. Vooral mannen die ook het wat zwaardere werk willen doen zijn van harte welkom.

Gastvrouw/heer

2 à 3 keer in het seizoen (mei t/m september) op zaterdag of zondagmiddag van 13.00 – 16.00 uur de rol van gastvrouw/heer op zich nemen. De meeste vrijwilligers doen beide maar het is ook mogelijk om alleen in de tuin mee te werken of alleen gastvrouw/heer te zijn.

Functie eisen:

  • Wij vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in natuur , tuin, vlinders en bijen.
  • Kunnen samenwerken in een groep vrijwilligers.
  • Mee willen denken in het ontwikkelen van activiteiten die de vlindertuin aantrekkelijk maakt voor bezoekers.

Informatie bij:

Kijk ook op: www.vlindertuinleusden.blogspot.nl