zorgtechnologie

Wat valt er onder Wmo?

Wie thuis hulp nodig heeft, kan in aanmerking komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo 2015 vallen zijn:

 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen)
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift)
  vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd)
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen
 • dagbesteding
 • individuele begeleiding
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • respijtzorg
 • beschermd wonen

Per 1 januari is de eigen bijdrage voor iedereen € 17,50 per vier weken. Zie Het CAK voor meer informatie.