kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling – Maak jij het verschil?

In Nederland groeien ruim 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Dat is gemiddeld één kind per klas! Bedenk dat één persoon die in actie komt al genoeg kan zijn om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn voorbeelden van kindermishandeling. Maar denk ook aan kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld. De praktijk leert dat in een gezin waar sprake is van kindermishandeling vaak meerdere vormen tegelijk voorkomen. Tijdens de Week tegen de Kindermishandeling is er extra aandacht voor het signaleren van vermoedens van kindermishandeling en wat te doen. Lees hier meer over de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Leusden en wat u kunt doen.