uitgaven zorg

Zorg en ondersteuning – nieuwe plannen

De gemeente Leusden heeft een nieuwe beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld. Hierin staat wat Leusden de komende 4 jaar doet om de zorg goed en betaalbaar te houden. En ook hoe we stimuleren dat iedereen naar vermogen mee kan doen in onze gemeente.

Waarom? De gemeente komt niet uit met het budget voor het sociaal domein. Om meer grip te krijgen, monitort Leusden de resultaten van de zorg die mensen krijgen en maken we de zorguitgaven transparant. Je kunt de uitgaven immers alleen beïnvloeden als je weet wat het prijskaartje en het resultaat is van de verschillende mogelijkheden. Daarnaast werken we intensiever samen met lokale zorgpartners en maatschappelijke organisaties zodat mensen dicht bij huis zorg kunnen krijgen tegen aanvaardbare kosten.

Focus op actuele thema’s
Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen in Leusden. Daarom leggen we de komende 4 jaar extra focus op de thema’s: eenzaamheid, toegankelijkheid, jeugdhulp, dementie, verward gedrag, armoede en arbeidsparticipatie. Dit zijn actuele thema’s, die ook landelijk spelen. In Leusden merken we dat er veel energie en slagkracht op zit om deze thema’s op te pakken. Voor jeugdhulp, eenzaamheid en arbeidsparticipatie zijn er zelfs samenlevingsakkoorden (PDF, 512 kB) gesloten. Dat wil zeggen dat verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en groepen inwoners met elkaar afspraken hebben gemaakt om zich extra in te spannen om het probleem dichter bij een oplossing te brengen.

Lees meer over de nieuwe plannen voor zorg en ondersteuning in Leusden in het beleidskader Sociaal Domein ‘focus en transparantie’