Zorg regelen bij (beginnende) dementie

zorg regelen bij dementieBent u bij de huisarts geweest en is er sprake van (beginnende) dementie dan is advies en ondersteuning tijdens het ziekteproces belangrijk. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw partner of naasten die als mantelzorger een belangrijke rol spelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Lariks. Dementie is een van de  expertisen van de consulenten van Lariks.

Casemanager voor persoonlijke begeleiding

U kunt ook contact opnemen met de  casemanager van dementie in de gemeente Leusden. Zij is gespecialiseerd in ondersteuning van inwoners met dementie en hun naasten en coördineert de zorg.

De casemanager is uw persoonlijke begeleider wanneer er bij u dementie is vastgesteld of wanneer er een vermoeden is van dementie. De casemanager is er voor de patiënt, maar ook voor zijn/haar partner/mantelzorger. Dit wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

Een vaste, vertrouwde contactpersoon

Zowel voor de patiënt met dementie als voor zijn/haar naaste is een vaste, vertrouwde contactpersoon belangrijk. U kunt bij de casemanager terecht met al uw vragen en zorgen. Samen bekijkt u op welke wijze u het beste uw leven en uw thuissituatie kunt afstemmen op de gevolgen van de dementie. De intensiteit van het contact met de casemanager bepaalt u samen en is afhankelijk van de situatie, het ziektebeeld, de ondersteuning die u nodig heeft etc. De casemanager informeert, denkt mee, begeleidt, helpt keuzes maken en weet wat er mogelijk is qua zorg en ondersteuning in de gemeente Leusden. Met uw toestemming overlegt de casemanager zo nodig met andere zorgprofessionals zoals uw huisarts. Het doel is dat u (zo lang mogelijk) zelfstandig kunt blijven wonen en dat u uw leven kunt voortzetten op de manier die u prettig vindt.

Contactgegevens casemanager dementie: 

casemanagersdementie@beweging3.nl , tel: 0643142756

Cursus omgaan met dementie

Zorgt u voor iemand met dementie? Kijk dan ook hier. Lariks verzorgt regelmatig de cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers. Meer weten en/of aanmelden? Kijk hier.

zorg regelen bij dementieDementie is (nog) niet te genezen, maar er is wel behandeling met medicijnen en/of therapie mogelijk om het ziekteproces af te remmen. Bovendien kan medicinale behandeling vervelende symptomen, zoals depressie en angst, verminderen. Ook goede ondersteuning aan patiënten en hun mantelzorgers kan het leven met de ziekte verlichten.

Is er thuis professionele zorg nodig?

Nemen de klachten toe en is er professionele zorg thuis nodig? Dan geeft de huisarts een verwijzing voor de wijkverpleging. Of de casemanager neemt voor u contact op met de wijkverpleging.  De casemanager van Dementie D draagt haar rol over aan een verpleegkundige. Wijkverpleging maakt deel uit van het basispakket van de zorgverzekering.

Om  thuis te blijven wonen kan een verhuizing naar een beter op uw gezondheid afgestemde woning een oplossing zijn en soms bieden aanpassingen of specifieke middelen uitkomst. Denk aan (kleine) woningaanpassingen en slimme technologie. In een gesprek met een consulent van Lariks kunt u van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen.

Meer weten over toepassing van technologie en slimme aanpassingen in woningen? Kijk dan eens op onderstaande websites.

Meer ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen?

Naast het sociale netwerk en wijkverpleging kan er meer ondersteuning nodig zijn om mensen thuis te laten wonen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding en dagactiviteit en aan ondersteuning van de mantelzorger(s). In overleg met Lariks kunnen mogelijke oplossingen worden besproken en kan zo nodig een indicatie voor bijvoorbeeld dagbesteding worden afgegeven.

24 uur per dag zorg nodig?

Is er permanent 24 uur per dag zorg nodig, is een Wlz-indicatie (Wlz = Wet langdurige zorg) nodig. De huisarts, wijkverpleegkundige  of de inwoner kan deze aanvragen bij het CIZ. Zodra de Wlz-indicatie er is, regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de benodigde zorg wordt geleverd.

Meer weten over Wlz? Klik hier.

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.