Wlz - Wmo

Zorg via Wmo en Wlz? Meld het!

Deze week ontvangen 650 inwoners die een Wmo indicatie hebben voor huishoudelijke hulp of voor dagbesteding ouderen (plus) een brief waarin hen wordt gevraagd of ze naast de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ook gebruik maken van de Wlz (Wet langdurige zorg). Is dat het geval, dan vragen wij hen dit aan ons te melden.

Waarom doen wij dit? 

De Wlz is voorliggend op de Wmo. Oftewel komt u in aanmerking voor ondersteuning via de Wlz, dan wordt uw ondersteuning niet meer geregeld via de Wmo. De zorg via de Wmo wordt betaald en geregeld door de gemeente Leusden en Lariks. Voor zorg via de Wlz is het zorgkantoor verantwoordelijk.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u zorg krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. Daarbij geldt:
– Voldoet u aan de voorwaarden van de Wlz? Dan is het zorgkantoor verantwoordelijk voor uw zorg. Uw zorgverzekeraar of gemeente hoeven u dan geen langdurige zorg te leveren. U kunt wel een beroep doen op algemene voorzieningen zoals De Bron en bijvoorbeeld AutoMaatje.
– Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan is de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor uw zorg.

Bij een vermoeden dat u voldoet aan de voorwaarden van de Wlz zal Lariks u (namens de gemeente Leusden) verzoeken om een indicatie aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of uw zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samen de zorg betaalbaar houden

In de gemeente Leusden staan we met elkaar voor de uitdaging de zorguitgaven te verlagen. Door scherp te zijn op het onderscheid Wmo – Wlz voorkomen we dat er dubbel betaald wordt, komt de juiste zorg op de juiste plek en kunt u als inwoner bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Dit geldt overigens ook voor de Jeugdwet, ook daarvoor geldt dat de Wlz voorliggend is.

Standaard check

Lariks is in opdracht van de gemeente Leusden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. De consulent van Lariks doet standaard een check als inwoners met een vraag komen waarvoor individuele ondersteuning noodzakelijk is. Hoort de vraag bij ons? Oftewel is het een Wmo of Jeugdwet vraag? Of komt de inwoner in aanmerking voor zorg via een andere wet, bijvoorbeeld de Wlz of de Zorgverzekeringswet.