Een Maatje kan helpen

Zorgt u voor iemand met geheugenproblemen? Dan is de kans dat ook uw leefwereld kleiner wordt groot. Bovendien brengt zorg voor een naaste met geheugenproblemen ook verdriet en onzekerheid met zich mee. Het is belangrijk dat u een netwerk heeft om op terug te kunnen vallen. Familie, vrienden of buren die u helpen, waar u terecht kunt met uw zorgen of om samen iets leuks mee te doen terwijl een vertrouwd persoon even de zorg van u overneemt.

Soms kan een Maatje daar uitkomst bij bieden. Maatjes zijn vrijwilligers die één-op-één gekoppeld worden aan iemand die ondersteuning nodig heeft. Maatjes die ondersteuning bieden bij mensen met geheugenproblemen zijn hier speciaal voor getraind. Als zij vroegtijdig geïntroduceerd worden in de leefwereld van de persoon met geheugenproblemen wordt de mantelzorger ontlasten en overbelasting voorkomen.

Meer weten over Maatjes Dementie? mail naar info@lariks-leusden.nl

Meer weten over zorg regelen bij geheugenproblemen of (beginnende) dementie? Kijk hier.

Cursus omgaan met dementie

Twee keer per jaar wordt in Leusden de cursus Omgaan met dementie georganiseerd. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een terugkom-bijeenkomst. Er worden verschillende thema’s besproken waarin de mantelzorger centraal staat.

Na de cursus heeft u meer inzicht in het ziektebeeld dementie en de verschillende manieren om er mee om te gaan. Daardoor kunt u beter inspelen op veranderingen in gedrag en emoties die bij uw zieke familielid of vriend optreden. Tijdens de cursus is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen zodat u merkt dat u niet de enige bent in een dergelijke situatie.

Wilt u geïnformeerd worden over de start van de cursus? Mail naar info@lariks-leusden.nl.

Omgaan met dementie